สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. บุรีรัมย์ เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์ 1. เด็กหญิงจณิสตา  บุญมี
2. เด็กหญิงอินทิรา  เสาโร
 
1. นางธัญญลักษณ์  ศรีอินทร์
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบ้านกะหาด 1. เด็กหญิงณัฐริกา  พะเนิกรัมย์
2. เด็กหญิงสุพรรษา  ไตรจักร
3. เด็กหญิงเบญจมาศ  ชะรุงรัมย์
 
1. นายสมชาย  ไชยศรีรัมย์
2. นางสาวสิรกาญจน์  สาริกุล