สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. บุรีรัมย์ เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3 76 เงิน 5 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 1. เด็กหญิงจันทร์ธิรา  รินนอก
 
1. นายวีรพล  ปักเสติ
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 75 เงิน 11 โรงเรียนบ้านป่าชัน 1. เด็กหญิงณัฐกานต์    โยธาประโคน
 
1. นางมนัสดา  สุพลัง