สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. บุรีรัมย์ เขต 4

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านดงยายเภา 1. เด็กชายวงศธร  ไสย์แสง
2. เด็กหญิงสุวิภา  โคยะทา
3. เด็กหญิงเนตรนภา  วรรณสุทธะ
 
1. นายกุศล  แสงดารา
2. นางยุวดี  แสงดารา