สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. บุรีรัมย์ เขต 4

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง 5 โรงเรียนบ้านสระกุด 1. เด็กหญิงจิดารัตน์  สุขจิต
 
1. นางฟองก้ว  เจริญศิริ
 
2 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 85 ทอง 8 โรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายอนุศักดิ์  ฤากำลัง
 
1. นายประพันธ์  ทุมรินทร์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดท่าเยี่ยม 1. เด็กหญิงณัฐวดี  แทนไฮ
2. เด็กชายธีรพันธ์  แทนไฮ
3. เด็กชายรัตนากร  เตมิโก
4. เด็กหญิงอรณิชา  ทองทวี
5. เด็กหญิงเกวลิน  จิตร์เกษม
 
1. นายดำรง  นามประกอบ
2. นางทัศนีย์  นามประกอบ
 
4 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) 1. เด็กชายกฤษดา  ชารัมย์
2. เด็กชายอนุชัย  ตุราสาร
3. เด็กชายเอกราช  จันทร์จิรชยา
 
1. นางนิชชาวัลย์  ครองสุข
2. นางสาวนุตญา  มณีพงษ์