สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. บุรีรัมย์ เขต 4

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดท่าเยี่ยม 1. เด็กหญิงณัฐวดี  แทนไฮ
2. เด็กชายธีรพันธ์  แทนไฮ
3. เด็กชายรัตนากร  เตมิโก
4. เด็กหญิงอรณิชา  ทองทวี
5. เด็กหญิงเกวลิน  จิตร์เกษม
 
1. นายดำรง  นามประกอบ
2. นางทัศนีย์  นามประกอบ