สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ปทุมธานี เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนวัดทำเลทอง 1. เด็กหญิงจักรภัทร  อินเอี่ยม
2. เด็กชายวรวุฒิ  หวานฉ่ำ
3. เด็กชายศรันย์  อัจจาครุ
 
1. นางประเทือง  บุญมั่น
2. นางสาวรวิพร  พุ่มเกษม