สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 82.3 ทอง 6 โรงเรียนวังไกลกังวล 1. เด็กหญิงรักษิตา  ชูจิตารมย์
 
1. นางสาววิไลพร  วิไลลักษณ์
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 86.67 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหนองตาเย็น 1. เด็กหญิงจิราภรณ์   โคตรแสง
2. เด็กหญิงลักขิกา  ปัญญารักษ์
3. เด็กชายออ   (ชาวพม่า)
 
1. นางสาวน้ำผึ้ง  ดับสันเทียะ
2. นายสมพร  พิบูลย์