สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. กาญจนบุรี เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 74.26 เงิน 8 โรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล) 1. เด็กหญิงจรัญญา  โสบุญ
2. เด็กหญิงสริตา  ละครสี
3. เด็กหญิงเบญจมาศ  สินธุรส
 
1. นางสาวธนัชชา   คำเกลี้ยง
2. นายเอกราช  ปัญญาโรจน์