สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. กาญจนบุรี เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 1. เด็กชายยุทธพิชัย  พระคุณวิเศษ
 
1. นายคธาวุธ  โกสุม
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 87 ทอง 7 โรงเรียนบ้านรางกระต่าย (พิริยะประชาวิทยาคาร) 1. เด็กชายดิสพร  เรืองทอง
2. เด็กชายวีระวัฒน์  แซ่เตียว
3. เด็กชายสหรัฐ  อ่อนทิม
 
1. นายปรีชา  สวนสำราญ
2. นางสาวยุพิน  ทัศนวิจิตรพันธ์
 
3 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 81 ทอง 5 โรงเรียนวัดดาปานนิมิตมิตรภาพที่ 142 1. เด็กชายปกรณ์  แสงทอง
2. เด็กหญิงสไบนาง  แสงทอง
3. เด็กชายไกรวิชญ์  คงมา
 
1. นางศิริพร  คูประชามิตร
 
4 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 80.32 ทอง 8 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 1. เด็กหญิงธิติยา  นิ่มสว่าง
2. เด็กชายปรีชา  แซ่ลี
3. เด็กหญิงวารุณี  เกิดน้อย
 
1. นางจินดา  ภูวมาส
2. นางดรุณวรรณ  คานภู่
 
5 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์ 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ชิตสุทธิชัย
2. เด็กชายจอย  ไม่มีนามสกุล
3. เด็กหญิงมาลี  ไม่มีนามสกุล
 
1. นางวันทนันท์  นิ่มนวล