สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. กาญจนบุรี เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านวังไผ่ 1. เด็กหญิงนารีรัตน์  โพธิ์ศรีทอง
2. เด็กหญิงเกวลิน  ทองไว
 
1. นางสาวจิราภรณ์  อ่ำแจ้ง
2. นางสาวพรพิมล  ตันติวรธรรม