สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. กาญจนบุรี เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 70 เงิน 5 โรงเรียนบ้านหลุมหิน 1. นางสาวกุลสตรี  ศรีบุญ
2. นางสาวสุวิมล  ทองทรัพย์
 
1. นางสาววันวิษา  วีระวงษ์
 
2 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 70.98 เงิน 12 โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ 105 1. เด็กชายธนรัฐ  พันหล่อมโส
2. เด็กชายธนวัฒน์  จันทร์ต๊ะ
3. เด็กชายสุริยัน  วงษ์ปามุต
 
1. นางสุมณฑา  ถ้ำทอง