สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. กาญจนบุรี เขต 3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 8 โรงเรียนวัดป่าถ้ำภูเตย 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เจริญพร้อม
2. เด็กชายวิมล  อนุเครือ
 
1. นายปิยะ  ใจกล้า
2. นายอำนาจ  ใจกล้า
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 67.75 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านบ้องตี้ 1. เด็กชายแหลม  -
 
1. นายนพรัตน์   น้อยหนู
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 62.67 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านกุยแหย่ 1. เด็กชายชาย  โพธิ์เย็น
2. เด็กหญิงธนพร  ใจซื่อ
3. เด็กหญิงโชติกา  ถิ่นทอง
 
1. นางสาวมณี  ฦาชา
2. นางมาลี  พูลสวัสดิ์