สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. กาญจนบุรี เขต 3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 83.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุยแหย่ 1. เด็กหญิงกนกพร  ตุ้มสี
2. เด็กชายซูซู  -
3. เด็กหญิงสายรุ้ง  อินทร์คำ
 
1. นางมาลี  พูลสวัสดิ์
2. นายสมชาย  พูลสวัสดิ์
 
2 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 84.99 ทอง 10 โรงเรียนบ้านยางขาว 1. เด็กหญิงไข่  -
 
1. นายจักรพงษ์  ผ่องโสภา
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 82 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหินแหลม 1. เด็กชายปัญญา  -
2. เด็กชายสมพงษ์  -
3. เด็กชายไทยหลวง  -
 
1. นางสาวสมปอง  จันทา
2. นายสำราญ  รักษาสัตย์
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 91 ทอง 6 โรงเรียนบ้านห้วยกบ 1. เด็กหญิงจันทร  ไม่มีนามสกุล
2. เด็กหญิงญารัชณี  จุติ
3. เด็กหญิงตันโซ  ไม่มีนามสกุล
 
1. นายสุโชติ  นิลเพ็ง
2. นางเบญจมาศ  วัยนิพิฐพงษ์
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 84 ทอง 8 โรงเรียนวัดปรังกาสี 1. เด็กหญิงอัศนี  สูงสง่าภูมิ
2. เด็กหญิงเฟิร์น  -
3. เด็กหญิงแอน  -
 
1. นายกมลชัย  อ่อนตาผา
2. นางสุนันท์  ชัชวาลย์
 
6 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 88 ทอง 4 โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม 1. เด็กชายจักรี   หงส์สุขสวัสดิ์
2. เด็กชายพีระพงศ์  หงษ์ไชยพัฒน์
 
1. นายณัฐิวุฒิ  อินอ่อน
2. นางปทุมวดี  อินอ่อน
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 88 ทอง 9 โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ 1. เด็กหญิงน้ำผึ้ง  หงสาวดี
2. เด็กชายแมน  -
3. เด็กชายไทด์  -
 
1. นางทิพวัลย์  กุลวุฒิ
2. นางลอองฝน  พลอยประภา
 
8 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 81 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ 1. เด็กชายสุวิจักรณ์  -
2. เด็กชายแง  -
3. เด็กชายโซ  -
 
1. นางมิ่งขวัญ  กัณหา
2. นางวันดี  เรืองบุญ