สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. กาญจนบุรี เขต 4

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโป่งไหม 1. เด็กชายณพวิชญ์  สกุลมา
2. เด็กหญิงแพรวพรรณ  ปาลพันธ์
 
1. นางสาวบุญหนุน  ซาเสน
2. นายวุฒิเวช  สุทน
 
2 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านพุรวก 1. เด็กหญิงมลธิชา  เรืองเดช
2. เด็กหญิงเนตรนภา   ห้วยหงษ์ทอง
 
1. นางอุษา   นิยมธรรม
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโป่งไหม 1. เด็กหญิงขวัญธิดา   ศรีเหรา
2. เด็กชายปณชัย  ปทุมสูตร
 
1. นายนรา  ปรอดโปร่ง
2. นางสาวบุญหนุน  ซาเสน
 
4 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 79.65 เงิน 5 โรงเรียนบ้านหนองรี 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ธนกิจบำรุง
2. เด็กชายธีรยุทธ  เพชรปานกัน
3. เด็กชายพงศกร  ศรีสำราญ
 
1. นางชุติมา  ศิริรังษี
2. นายทศพร  กานติมาอัศจรรย์
 
5 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 76.7 เงิน 11 โรงเรียนบ้านหนองเค็ด 1. เด็กชายก่อพงศ์  พลอาสา
2. เด็กหญิงศุภา  เบ็ญพาด
 
1. นางสาวนิพาภร  ใคร่ครวญ
2. นางสาวภัทรานิษฐ์  บริสุทธิ์
 
6 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 75.3 เงิน 11 โรงเรียนบ้านหนองรี 1. เด็กชายนนทวัช  สีสรรค์
2. เด็กชายวสันต์  แสงโคม
3. เด็กชายสุทัศน์  จำเมือง
 
1. นางศิริวัลลิ์  เฟื่องอิ่ม
2. นายอภิสิทธิ์  สุวรรณศร
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 75.17 เงิน 9 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กชายฉัตรชัย  โคตะคาม
2. เด็กหญิงณัฎฐธิดา  คล่องคณิตสรณ์
3. เด็กชายณัฐพล  นนท์แก้ว
4. เด็กหญิงพัชชา  เทพอาสา
5. เด็กหญิงโชติเนตร  แซ่เซ็ง
 
1. นางสาวเกศญาภัค  เกริกสุธี
2. นางเพ็ญประภา  บุญศรี
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 73.67 เงิน 8 โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ 1. เด็กชายพงศกร   อ่อนเบา
 
1. นางนารี   เฉยศรีเพ็ชร
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กชายสุทธิพงศ์  สายสมร
 
1. นางสาวสาหร่าย  วงษ์ทองดี