สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ปัตตานี เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1. เด็กหญิงสุชาวดี  ศรีคำ
 
1. นางจิตสุชา  ไชยเสน
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 75.1 เงิน 8 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1. เด็กชายกิตติพงษ์  นพจนสุภาพ
2. เด็กชายพีรวิชญ์  เต่งศิริธรรม
 
1. นางสาวรัชนก  พงษ์กาบ
2. นางสาวสิริรัตน์  แก้วทองประคำ
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 59 เข้าร่วม 4 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1. เด็กหญิงพิมพ์บุญ  อุทัยรัตน์
 
1. นางธนาธิป  ไชยจรัส
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 84.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านกะมิยอ 1. นายคอลาฟี  มะลี
2. นายลุคมาน  ดาโอะ
3. นายสุกรี  เจะและ
4. นายอับดุลเลาะ  อาแว
5. เด็กชายอาซัน  บาโง
6. นายอาดัม  วานิ
7. เด็กชายอาลีฟ  ดอเลาะ
8. นายแวยูโซ๊ะ  แวฮามะ
 
1. นายยูโซะ  นิตา
2. นางรุสนี  กาลอ
3. ว่าที่ร้อยโทฮัสบุลเล๊าะห์  กาลอ
 
5 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเมืองปัตตานี 1. เด็กชายมูฮัมหมัดฮานาฟี  นาแว
2. เด็กชายอัยดิล  อุสมันบาฮา
 
1. นางการะเกตุ  ประทานชวโน
 
6 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 77 เงิน 12 โรงเรียนเมืองปัตตานี 1. เด็กหญิงสุริญญา  จรุมเครือ
2. เด็กหญิงเยี่ยมใจ  ใจตรง
 
1. นางการะเกตุ  ประทานชวโน
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 86 ทอง 8 โรงเรียนบ้านจะรัง 1. เด็กชายบารูดิง  ฮะแว
2. เด็กชายยุสรีย์  ตาเหร์
3. เด็กชายโซเฟียน  มะเซ็ง
 
1. นายอรุณ  ทองลาภ
2. นายโกวิท  หนูแก้ว
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 96.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองปัตตานี 1. เด็กหญิงซัลวา  ดุลรามาลย์
2. เด็กหญิงนาเดียร์  ยูนุ
3. เด็กหญิงอามีเนาะ  ดอเลาะ
 
1. นายจิรวัฒน์  จันทรลาภ
2. นางอารีรัตน์  ตันนิยม