สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ปัตตานี เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 84 ทอง 9 โรงเรียนบ้านถนน 1. เด็กหญิงกาลตีนี  อาแว
2. เด็กหญิงกูนูรมี  ดาตู
3. เด็กชายซูเฟียน  อาแด
 
1. นายสุนทร  ศรีสมปอง
2. นางสาวฮานีซะห์  มะมิง
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 94.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย 1. นางสาวปัทมาวาตี  ดอเล๊าะ
2. เด็กชายมะซอรี  อาแว
3. เด็กชายอับดุลฮารีฟ  สะมะแอ
 
1. นางสมศรี  ซ้วนล่อง
2. นายสาโรจน์  ตรีแก้ว
 
3 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 78 เงิน 11 โรงเรียนมายอ (สถิตย์ภูผา) 1. เด็กหญิงมาเรียม  สาแม
2. เด็กหญิงลาตีฟะห์  เจะซอ
3. เด็กหญิงอะกาลีลี  ยีสาและ
 
1. นางสาวราตรี  กาญจนอารี
2. นางวรรณดี  คงสวัสดิ์
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 75 เงิน 5 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 52 1. นางสาวนูรฮูดาร์  ฮูลู
 
1. นางภาสินี  ศิลปะชีวานนท์