สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ปัตตานี เขต 3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 64 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านกะลาพอ 1. เด็กชายนัสรุดดีน  สาวี
2. เด็กชายฟัยซอล  เจะนุ
3. เด็กชายฟูอ๊าด  มะแมง
4. เด็กชายอัซวะห์  สามะ
5. เด็กชายอับดุลการีม  เจะแต
6. เด็กชายอูซาม่า  บินมูซอ
 
1. นายนิพันธ์  นฤมาณพงศกร
2. นายสิทธิพงษ์  ส้มเกิด
3. นายอับดุลฮาเลง  วานิ