สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. พัทลุง เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6 78 เงิน 6 โรงเรียนบ้านโหล๊ะหาร 1. เด็กหญิงธันยพร  หมิดชู
2. เด็กชายพีรพัฒน์  อินสุวรรณ
3. เด็กชายฮาดีย์  สิทธิประเสริฐกาล
 
1. นายชัยยา  ชูจันทร์
2. นางรอฮะนีย์  เจริญฤทธิ์
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 78 เงิน 5 โรงเรียนบ้านโหล๊ะหาร 1. นายจักรพันธ์  ถนอมพงษ์
2. นางสาวรัตนาวดี  ศรีแสงแก้ว
3. เด็กชายอวิรุตร์  สตานุมัง
 
1. นายชัยยา  ชูจันทร์
2. นางรุ่งนภา  ละออกอ
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 76 เงิน 9 โรงเรียนบ้านควนโคกยา 1. เด็กหญิงสิราวรรณ  จันทร์แก้ว
 
1. นางมณฑิรา   วังร่ม
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 70.8 เงิน 7 โรงเรียนวัดเขาวงก์ 1. เด็กหญิงวรางคณา  เศรษฐสุข
 
1. นายอาวรณ์  ดำช่วย
 
5 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 71.33 เงิน 11 โรงเรียนบ้านทอนตรน 1. เด็กชายกรวีย์  เกตุแท่น
2. เด็กชายชลภัทร  อภิบาลศักดิ์
 
1. นายชาตรี  ศรียานเต็ม
2. นายเกรียงศักดิ์  บุญสุข