สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. พัทลุง เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 85.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านด่านโลด 1. เด็กหญิงนิลภา  เหมทอง
2. เด็กหญิงหัสนูน  วิจารณ์
3. เด็กชายเนติพงศ์  เอียดฤทธิ์
 
1. นางสุทัศนา  ตุนละนิตย์
2. นางเฉลา  รักเกตุ
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 85.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทอนตรน 1. เด็กหญิงกัญญาวีย์  จันทกาญจน์
2. เด็กชายคิตมัช  เหล็มปาน
3. เด็กชายนรภัทร  ต๊ะพันธ์
4. เด็กหญิงนูรียา  เศรษฐขาว
5. เด็กชายรัชต  พรหมปลัด
6. เด็กหญิงสุชาดา  เหย็มโหน้ง
7. เด็กหญิงสุณิสา  วงศ์ทิตย์
8. เด็กชายอนพัทย์  เส็นหีม
9. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ยาชะรัด
10. เด็กหญิงเปรมยุดา  กาญจนณรงค์
 
1. นางสุพัตรา  ทองลี้
2. นางสาวอิสริยา  นุ้ยผอม
3. นายเกรียงศักดิ์  บุญสุข