สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 9 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1. เด็กชายพีรติ  ว่องไว
 
1. นายประจักษ์  หุ่นทอง
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 67 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านท่าข้าม 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ดาบาง
2. เด็กหญิงสายสุนี  เสมียนตรา
3. เด็กหญิงสุจิรา  ธรรมวิราช
 
1. นางสมพร  พุทธารัตน์
2. นายสันติ  คำจอน
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3 66 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านคลองปลาหมอ 1. เด็กหญิงเกศินี  สุขมอญ
 
1. นายรังสิต  รังสิกรรพุม