สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 73.66 เงิน 4 โรงเรียนเหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์ 1. นายเนติพงษ์  พลขำ
 
1. นางไพรวัลย์  นิลผาย
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 78.66 เงิน 5 โรงเรียนชุมชนแจนแลนราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงทิพย์สุดา  เฉยฉิว
 
1. นางไพฑูรย์  นนทะมาตย์
 
3 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 71.99 เงิน 10 โรงเรียนชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม 1. เด็กชายวรเดช  มาตเอี่ยม
 
1. นางราตรี  เสริฐเลิศ