สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแก่งพฤๅชัยวิทยา 1. เด็กหญิงภัทรพร  พละสุ
2. เด็กหญิงอรัญญา  ปรุงกระโทก
3. เด็กหญิงเจนจิรา  สีลาพัฒน์
 
1. นางฐิตินาฏ  พรหมราช
2. นายสมบัติ  ศรีมงคล