สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. มุกดาหาร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 68.33 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงวันครู ๒๕๐๑ 1. เด็กหญิงภูริชญา  สุจารี
2. เด็กชายรังสฤษฏ์  รูปเหมาะ
3. เด็กชายสิทธิพล  ตรงดี
 
1. นางสุวพร  แสนโสม
2. นางอำนวย  อาจวิชัย
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 64 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านป่าเตย 1. เด็กชายพีรพัฒน์  อินทรขาว
2. เด็กชายพุฒิพงศ์  รัตนศรี
 
1. นายพานุมาศ  ธิบูรณ์บุญ