สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. มุกดาหาร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดนิรมิต 1. เด็กชายชญาญิน  พลบุตร
2. เด็กชายปัญจพล  สุภาคาร
3. เด็กชายภารดร  ไชยสัจ
 
1. นายประยุทธ  สุภาคาร
2. นายปรเมศวร์  เม่นทอง
 
2 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 78.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบะ 1. เด็กหญิงปรายฟ้า  วรสาร
 
1. นางสมจิตร  อาษาศรี