สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 81.2 ทอง 10 โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ 1. เด็กหญิงธนัชพร  ปิ่นประยูร
2. เด็กหญิงนพมาศ  นันทสมบูรณ์
3. เด็กหญิงสุทธิดา  ดลราศรี
 
1. นางสาวจำลองลักษณ์  พันธ์จันทร์
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 86.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคะปวง 1. เด็กหญิงชัญญา  แสนปวน
2. เด็กหญิงชิดหทัย  แสนปวน
 
1. นายจรัญ  บุญลือ
2. นางอารี  บุญลือ
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา 1. นายชวน    อารีกันทร
2. นายชาญเดช    กนกเสนาคุณ
3. นายทวี   ฉายากานน
4. นายธัญญา   ปรีดาเปรม
5. เด็กชายบุญชัย   สกุลเฉลิมพร
6. นายวิชัย    เจริญภูมิชัย
7. นายศรายุทธ   ชุลีเกียรติขจร
8. เด็กชายเจษฎา    เจริญพรธุวานนท์
 
1. นางกัญวรา  วงศ์ธิดา
2. นายพนม  แสงศรีจันทร์
3. นายสมหวัง  วงค์แจ่ม