สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ยโสธร เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาสีนวลโนนสะอาด 1. เด็กหญิงกนกรัตน์  ลือเรื่อง
2. เด็กหญิงกมลรัตน์  ธนาคุณ
3. เด็กหญิงนัทมณ  เล็กอ่อน
 
1. นางกัญจนีย์  สีทา
2. นางสมจิต  สุวัฒน์
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเขื่องคำ 1. เด็กหญิงสุพิชญา  ทองขาว
 
1. นางสุวรรณเกษร  สุวรรณมุข