สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ยโสธร เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านคำน้ำสร้าง 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  จิตซื่อ
2. นางสาวชนิดา  ทองบ่อ
3. เด็กหญิงทิพยา  คำแสน
4. นางสาวธิดารัตน์  งามดี
5. นางสาวประภาขวัญ  ศรีชนะ
6. นางสาวพัตรดา  สุโภชน์
7. เด็กหญิงรัตติกานต์  ประชุมคุณ
8. เด็กหญิงวราภรณ์  พยุงวงษ์
9. เด็กหญิงศิรินทิพย์  ปันทะวงศ์
10. เด็กหญิงเกวราภรณ์  พันสาย
 
1. นางชิดชวน   ศรีสุข
2. นางปิยมาภรณ์  นวลฝ้าย
3. นางวรนุช  สร้อยศิลา
4. นายวัฒนา  วงศิอินตา