สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ยโสธร เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแข้ 1. เด็กหญิงจริยา  บุญทศ
2. เด็กหญิงนันทกานต์  นุตภิบาล
3. เด็กชายสันติสุข  หมายมี
 
1. นางปานทอง  ยั่งยืน
2. นางวันเพ็ญ  อินอ่อน
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแข้ 1. เด็กชายอภิชัย  พงษ์แสน
2. เด็กชายเท่ห์  ยินดี
 
1. นายชัชวาลย์  ยั่งยืน
2. นางปานทอง  ยั่งยืน