สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ยะลา เขต 3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 5 โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1. เด็กหญิงสุชาดา  งามศรีตระกูล
 
1. นางสาวสุวรรณี  หอมฟุ้ง
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 69.16 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านด่านสันติราษฎร์ 1. เด็กชายสยามรัฐ  แววเพ็ชร
 
1. นางภัทรานิษฐ์  ฉันทจุลสินธุ์