สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจตุรคามพัฒนา 1. เด็กชายฉัตรมงคล  นามเขต
2. เด็กชายธนากร  ชอบสมัย
 
1. นางสาวรัตติกาล  อุปวงษา
2. นายฤทธิรงค์  เศษวงศ์
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเมืองจำปาขัน 1. เด็กหญิงอลิชา  วันโน
 
1. นายอุทัย  สุริยมาตย์