สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ระนอง

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 28 เข้าร่วม 11 โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงทิพยดา  ช่วยพนัง
 
1. นางเยาวนิตย์  พรหมเรือง
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 7 โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1. เด็กหญิงวรินทร  แสงทอง
2. เด็กหญิงอวภาส์  ศรนรินทร์
 
1. นางสาวธนิดา  ตอวิเชียร
2. นางสิรินทร  ฤาชุตกุล
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 7 โรงเรียนระวิราษฎร์บำรุง 1. นายกิตติพงศ์  ขาวใหม่
2. นางสาววราลี  ทองสุวรรณ์
3. นายสุควัตร์  คุณประสพ
4. เด็กหญิงสุนิสา  คงจันทร์
5. นายอัฒฑ์  สวัสดี
 
1. นางสาวจินตณา  ตันติสาครเขต
2. นายพรศักดิ์  อุปการดี
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 57 เข้าร่วม 12 โรงเรียนชาติเฉลิม 1. เด็กชายติณณ์  ก้องสุนทรวงศ์
2. เด็กหญิงเมลินดา  แสงธนู
 
1. นางสาวเพียงพิศ  รัตนะ