สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ราชบุรี เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 81.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 1. เด็กหญิงพิณพิมาน  พินพิสิทธิ์
 
1. นายอนุสรณ์  ยอแซฟ
 
2 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 82.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดห้วยไผ่ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  เหมาะสมัย
2. เด็กชายกฤษณะ  กันกำเนิด
3. นางสาวกฤษณี  พ่วงรอด
4. เด็กชายขวัญเพชร  ระดมสูข
5. เด็กหญิงขวัญใจ  จงสวัสดิ์
6. เด็กชายครรชิต  มาลัยพวง
7. เด็กชายจีรพัฒน์  ทองคำ
8. เด็กหญิงดวงกมล  บุตรดีโสภา
9. เด็กหญิงพรยมล  จันทรคาม
10. เด็กชายภาคภูมิ  เสียงเพราะ
11. เด็กหญิงวัชราพร  ทะวีธร
12. เด็กหญิงสุณิสา  เพชรเที่ยง
 
1. นางศนิ  รสเครือ
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง 1. เด็กชายบูรณ์ธิการ  พันธ์ไทย
 
1. นางวรรทณา  พิมพ์สวัสดิ์
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 1. เด็กหญิงศิริยศ  คูนิก
 
1. นางรวงอรุณ  ศรีประเสริฐ