สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ราชบุรี เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง 2 (บ้านบ่อหวี) 1. เด็กชายกฤษฎา  บุ้งกี๋
2. เด็กชายกานต์  ยูมิ
3. เด็กชายชัยสิทธิ์  ลงต้ง
4. เด็กหญิงดวงใจ  ปัญญา
5. เด็กชายทวิทย์  พุตตี้
6. เด็กชายธนาวุฒิ  เต้าทอง
7. เด็กชายนนทนันท์  บาบู
8. เด็กชายประสงค์  ช่วยหล้า
9. เด็กชายมีสุข  ทองยุ
10. เด็กชายราชศักดิ์  บุญสน
11. เด็กหญิงวันวิสา  ต้นตระกูลนิธิ
12. เด็กหญิงวิลัยพร  สวนผึ้ง
13. เด็กหญิงศรุตา  ขาวแก้ว
14. เด็กหญิงศรุตา  สวนผึ้ง
15. เด็กหญิงสุกัญญา  จี้ช่วย
16. เด็กหญิงสุรษา  คะเชนทร
17. เด็กหญิงอรณิชา  กะดี้
18. เด็กหญิงอัญชิสา  ทับถิ่น
19. เด็กหญิงเพ็ญศิริ  สวนผึ้ง
20. เด็กชายเอิญ  ช่วยหล้า
 
1. นายชาตรี  ทองแดง
2. นายธีระวุฒิ  รูขะจี
3. นายรัฐภูมิ  จีนขาวขำ
4. นางวรีวรรณ  วัฒนาณรงค์
5. นายเกษม  ปะวะกุล
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 1. เด็กชายกชภาส  ไพศาลนันท์
 
1. นางสาวชนิดา  ทรัพย์อาจิณ