สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ราชบุรี เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 57 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านพุลุ้ง 1. เด็กหญิงทัชฌา  ชินเวช
2. เด็กหญิงรุ่งฟ้า  ดีเสมอ
3. เด็กหญิงสุนิสา  อนุตโร
4. เด็กหญิงอรพรรณ  หมีป่า
 
1. นางสาวบุณฑริกา  นิเทศศิลป์
2. นางแสงเดือน  จูธารี
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 46.11 เข้าร่วม 11 โรงเรียนวัดอุบลวรรณา(นิ่มพิณมุขประชานุกูล) 1. เด็กหญิงดาราพร  อ่อนละเอียด
 
1. นางสาวสุนันทา  ชัยสิทธิ์ดำรง