สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ลพบุรี เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 78.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ 157 1. เด็กหญิงอุบลรัตน์  ทรัพย์ซ้อน
 
1. นางสาวนิตยา  นามโสม
 
2 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 76.33 เงิน 5 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ศรีอุดร
2. เด็กหญิงรัตนากร  อ่อนน้อม
 
1. นางสาววรัทยา  ผาดจันทึก
2. นายสุพจน์   วาโย
 
3 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 73.83 เงิน 7 โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง 1. เด็กชายธนวัฒน์  ขันติพงษ์
2. เด็กชายพศวัต  อิ่มเอิบ
 
1. นางสุกฤตา  จังพนาสิน
2. นางสุภัสสร  รองแหยม
 
4 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 76.33 เงิน 11 โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ 157 1. เด็กชายชำนาญ  ปานโตนด
 
1. นางเสาวลักษณ์   วรชิน
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 71 เงิน 12 โรงเรียนบ้านบัวชุม 1. เด็กชายชัยณรงค์  ชำนาญเฉียบ
2. เด็กชายนิธิกรณ์  งวนสันเทียะ
3. เด็กชายภูมริน  สิลาสลุง
4. เด็กชายอดิศักดิ์  กมขุนทด
5. เด็กชายอนุวัช  ศรีมงคล
6. เด็กชายอภิวิชญ์  บุญมล
 
1. นายสมชาย  สีสด