สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ลพบุรี เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง 1. เด็กชายศุภกิจ  เจริญสุข
 
1. นางวีรยา  คำแหง
 
2 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเขารวก 1. เด็กหญิงกาญจนา   บู่สูงเนิน
2. เด็กหญิงชมพูนุช   มีแป้
3. เด็กหญิงนิภาพร   มาจันทึก
4. เด็กชายศราวุธ  จันทร์ดากุล
5. เด็กชายสุริยา  โถชัย
6. เด็กหญิงอัมพร   เมืองโม้ง
7. เด็กชายเชิดชัย   ศรีมาลา
 
1. นางณัฐฐินันท์   สมุทรศรี
2. นางนวนันท์   ถาวงษ์กลาง
3. นายวินัย   หลาบงาม