สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ลำพูน เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 10 โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1. เด็กหญิงณัฐกฤตา   ป้อมฝั้น
2. เด็กหญิงวราณี   จีนประโคน
 
1. นางศศิธร   สุตานันท์
2. นางศันสนีย์   หล้าหนัก
 
2 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านแม่เทย 1. นายวรากร  ยาแปง
2. นางสาวอนันตญา  ไชยชนะ
 
1. นางวนิดา  ทนุชิต
2. นางสาววิลาวัลย์  ยาทองคำ