สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ลำพูน เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 79.99 เงิน 9 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืน 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  มูลเหมย
2. เด็กหญิงจุไรรัตน์  เฟยธิกา
3. เด็กหญิงไอรดา  วงษ์ฉัตร
 
1. นางอนงค์  ไชยสิทธฺ์
 
2 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 72 เงิน 10 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  เอมเอาธาน
2. เด็กชายอานันต์  เอมเอาธาน
 
1. นางสมจิต  ไชยเชษฐ
2. นายสมหวัง  นุวงศ์ษา