สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ลำพูน เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 49.38 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 1. เด็กหญิงวชิรา  พรมจาริต
2. เด็กชายอนุชา  โปธาพันธ์
3. เด็กหญิงอำภาพร  ถาวร
 
1. นางกัลยาณี  คำไทย
2. นางวนิดา  พรมฝาย