สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ลำพูน เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 1. เด็กชายพงษ์ดนัย  ปัญญาเหล็ก
2. เด็กหญิงสโรชา  ตุ้ยแพร่
 
1. นางวนิดา  พรมฝาย
2. นางอัมพิน  อุดดง
 
2 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองเขียด 1. เด็กหญิงอรยา  สุขระแหง
 
1. นายเจษฎา  สร้อยญาณ
 
3 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ 1. เด็กหญิงญาณิน  ขัดธินนท์
2. เด็กชายวรพล  ดวงจันทร์
3. เด็กชายสิทธิพล  อินถาปัน
 
1. นางยุรี  ปาอินทร์
2. นางสาวเสรี  ยาอุตม์
 
4 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 80.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย 1. เด็กชายชัยแก้ว  คำฝั้น
2. เด็กชายตรีรัฐ  คำอ่อน
 
1. นางสาวกรรณิการ์  เสมอใจ
2. นายณรงค์ศักดิ์  อุปะละ