สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ลำพูน เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองปลาสะวาย 1. เด็กชายศิรศักดิ์  กาวิชัย
 
1. นางกัณหา   มูลรัตน์
 
2 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 91.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ 1. เด็กชายชัชพงศ์  ปินวิสุ
2. เด็กหญิงบุษกร  พีตา
 
1. นางสาวจรรยา  ยะบุญธง
2. นางนราภรณ์  ภูมาศ
 
3 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 84.68 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองปลาสะวาย 1. เด็กชายขจร  หล้าเตน
2. เด็กหญิงอรทัย  กันยอง
 
1. นางจันจิรา  คำบุญมา
2. นายสง่า  แสงเงินชัย