สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ศรีสะเกษ เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ 1. เด็กหญิงวนิดา   นามพรม
2. เด็กหญิงอัจฉริยา   พืชศรี
 
1. นางสงวนจิตร   กัญญาบุญ
 
2 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ 1. เด็กหญิงวนิดา   นามพรม
2. เด็กชายสุทธิกมล   รองสุพรรณ
3. เด็กหญิงอัจฉริยา   พืชศรี
 
1. นางจารุณี   เอี่ยมสุข
2. นางสงวนจิตร   กัญญาบุุญ
 
3 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ 1. เด็กชายคงฤทธิ์   กาลพันธ์
2. เด็กชายณัฐชนนท์   จันทพันธ์
 
1. นางรำไพ  อดทน
2. นางสาววิมลลักษณ์  ธานี