สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ศรีสะเกษ เขต 4

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 77 เงิน 6 โรงเรียนจานทองกวาววิทยา 1. เด็กชายณัฐภูมิ  กงล้อม
2. เด็กชายปฏิภาน  ประจักร์จิตร
 
1. นายประวิทย์  ปรัสพันธ์
2. นางลักขณา   ปรัสพันธ์
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 77 เงิน 6 โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) 1. นางสาววรรณทนา  ศรีเนตร
2. เด็กหญิงอนุสรา  บุญพอ
 
1. นางนิภาพร  ปุณประวัติ
2. นายสัญชัย  ปุณประวัติ
 
3 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6 76 เงิน 12 โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  สวัสดิ์กุล
2. เด็กหญิงสันทราย  ทาตะวัตร
 
1. นายป้อง  นามบุตร
2. นายสมจิตร  ชาภักดิ์ดี
 
4 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 72 เงิน 6 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 1. เด็กชายวัชพล  ประนามสา
2. เด็กชายสุริยา  เมษาดี
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ธานี
 
1. นายชุติ  เจริญศรีเมือง
2. นายไพจิตร  สิงห์ทอง
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 76 เงิน 7 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 1. เด็กชายเฉลิมเดช  สมมั่น
 
1. นายอนันต์  สัตยาพันธุ์