สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ศรีสะเกษ เขต 4

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 1. เด็กหญิงเย็นอุรา  จันโท
 
1. นางพิมพ์ภัทท์ชุดา  แซนเชท โคทส์
 
2 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดอนข่า 1. เด็กชายธรรมรัต  สายศรี
2. เด็กชายธีระพงษ์  ระงับภัย
3. เด็กชายวันเฉลิม  ชูชาติ
4. เด็กหญิงศศิประภา  ตำหนิชาติ
5. เด็กชายศิริภัทร์  ศรีพรม
6. เด็กชายสรศักดิ์  ตำหนิชาติ
7. เด็กชายเมธี  ชูคำ
 
1. นายธนาสันต์  จำนงค์
2. นางประยงค์  ร่วมจิตร
3. นางอาภรณ์  จันทร์สว่าง