สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. สกลนคร เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 78.33 เงิน 8 โรงเรียนบ้านทุ่งมนธาตุวิทยา 1. เด็กชายศุภนิมิตร  สุภีร์คำ
2. เด็กชายสุทธิพงษ์  ปะสาวะเท
3. เด็กหญิงสุภิตา  วัณโน
 
1. นางพงษ์พิศ  พงษ์อินทร์ธรรม
2. นายภัทรพล  ศรีจำพลัง
 
2 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6 77 เงิน 10 โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1. เด็กชายภูตะวัน  โคตรเครื่อง
2. เด็กหญิงสุขิตา  ภูชะธง
 
1. นายปิยะนันท์  ธิโสภา
 
3 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 76.6 เงิน 10 โรงเรียนหนองหลวงวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา   ชัยนคร
2. เด็กหญิงจริยา  สุดสะดี
3. เด็กหญิงชลลดา   ไชยวารี
4. เด็กหญิงปณิดา   ไชยกันยา
5. เด็กหญิงศรุตา   จันทัย
6. เด็กหญิงสุภาวิดา   ภาไสย์
7. เด็กหญิงอนัญญา  พูลเพิ่ม
8. เด็กหญิงอวัศดา   ลีเอาะ
9. เด็กหญิงอิสรา   แซงลาด
 
1. นางยินดี  สงครินทร์
2. นางลำดวน  เริ่มรักษ์
3. นางวนิดา  วัฒนาเนตร
4. นางแววยุรี  ใบภักดี
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 75 เงิน 5 โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ 1. นางสาวอาธิติญา  อินทโชติ
 
1. นายณัทพงศ์  ธนูพราน
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 74.5 เงิน 5 โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1. เด็กหญิงนภสรณ์  ศิริปาณี
 
1. นายอรุณรุ่ง  โตพัน