สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. สกลนคร เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน 1. เด็กหญิงดวงตะวัน  สุโพธิ์ชัย
2. เด็กชายปาณะชัย  ชาคำลอด
3. เด็กหญิงเกศินี  สมบูรณ์พร้อม
 
1. นายทนงศักดิ์  อาจหาญ
2. นางปิยะเวียง  สุตะภักดี