สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. สกลนคร เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 85.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 1. นางสาวปัทมา  สารโพคา
2. เด็กหญิงมาริสา  เสนสุวรรณ
3. เด็กหญิงสลิลทิพย์  จำปีคุณ
 
1. นางบุญเพ็ง  แสนอุบล
2. นางมณฑา  ยุทธคราม
 
2 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายนพเก้า  ทองนนท์
 
1. นางกนกวรรณ  บุญโสภิณ
 
3 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 92.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านจำปานาถ่อน 1. เด็กหญิงชลลดา  พลเยี่ยม
 
1. นางปาริชาต  ทิลารักษ์