สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. สกลนคร เขต 3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 79 เงิน 4 โรงเรียนบ้านบะนกทา 1. เด็กหญิงธิธาดา  เหลาแตว
 
1. นางจินดา  ก่อบุญ
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 74.67 เงิน 6 โรงเรียนบ้านหนองท่มท่ากระดัน 1. เด็กชายวิบูลศักดิ์  นาไชยเงิน
 
1. นางสาวปนัดดา  ฤทธิ์ทานันท์
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 71.66 เงิน 12 โรงเรียนบ้านหนองนาหารสมสนุกวิทยา 1. เด็กหญิงสุกฤตา  ขันทะชา
 
1. นางสุภาวดี  ศรีนุกูล