สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. สกลนคร เขต 3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองนาหารสมสนุกวิทยา 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  สุภาพ
2. เด็กหญิงสิริกัลยา  ธีระพันธ์
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  นาครัตน์
 
1. นางฉัตรสุดา  ธุระนนท์
2. นางสาววราภรณ์  ทัศพงษ์