สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. สงขลา เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 59 เข้าร่วม 4 โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ 1. เด็กหญิงมิเคลล่า โอลีเวีย  เบเกอร์
 
1. นางสาวพิมพ์สุดา  คงคำ
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 5 โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์ 1. เด็กชายบุญเลิศ  เจริญเลิศวรากุล
 
1. นางสุฎาภรณ์  สหัสยารัตน์
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 7 โรงเรียนทวีรัตน์ 1. เด็กชายณัฐกันต์  สมทรัพย์
2. เด็กหญิงวริษฐา  สังขพงศ์
 
1. นางสาวกฤตินี  เล่าลือวัฒนา
2. นางสีตพัณณ์  ส่งวิสุทธิ์
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 58 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านกรอบ 1. เด็กชายธราพร  แก้วดี
2. เด็กชายภูมิพัฒน์  แก้วดี
 
1. นายบุญธรรม  แก้วดี
2. นางอาทิชา  แสงเสน่ห์
 
5 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 57 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านหาร 1. เด็กหญิงยมนา  หมัดอะดั้ม
 
1. นางจันทร์ธณา  สมประดี